– Det beste med heimstaden er folka som bur der, det er sånn ein god og ekte prat med sterke meiningar og engasjement

Anders Brunvold er Dagens ansikt i fjt.no  Foto: privat

Dagens ansikt

Namn: Anders Brunvold
Alder: 46
Sivilstand: gift
Yrke: sivilingeniør i olje og gass industrien
Bustad: Bergen (men med røtene framleis i Måløy)