– Livet må levast. Eg trur vi berre har ein sjanse

Knut Helge Sørpoll er Dagens ansikt i fjt.no  Foto: privat

Dagens ansikt

Namn: Knut Helge Sørpoll
Alder: 51 år
Sivilstand: gift
Yrke: dagleg leiar i Verlo AS
Bustad: Deknepollen