– Vi har berre ein klode, og den må vi ta vare på

Joachim Scobie er Dagens ansikt på fjt.no.  Foto: privat

Dagens ansikt

Namn: Joachim A. Scobie
Alder: 50 år
Sivilstand: sambuar med tre feller born, og to vaksne born i Trondheim
Yrke: hotelldirektør ved Thon Hotel Måløy
Bustad: Nordfjordeid