– Det er ein fin plass å vakse opp på. Barn og ungdom har mange og gode fritidstilbod

Abdinazir Mahamed Abdi er Dagens ansikt på fjt.no.  Foto: privat

Dagens ansikt

Namn: Abdinazir Mahamed Abdi