«Hva blir bedre om vi reverserer, Bengt og Morten?»

foto