– Burde Kinn kommune sjå på trygg skuleveg for barna våre som eit samla prosjekt og noko ein satsar på?