«Det er framleis ein pandemi i verda: Om vi hadde lytta til WHO, hadde mange blitt spart for mykje»

foto