Debatt

– Det er tvilsomt om dialog og evaluering er godt nok for folket i ytre Bremanger

foto
Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende onsdag 24. november. Foto: Erling Wåge