Dette innlegget er skrive av Gerd Bakke frå Davik.

- Kvifor ikkje Klovningen?

Eg les Fjordenes Tidende, og eg les Firdaposten, og eg undrar meg over kva som hender, over alt som blir skrive, men òg over det som ikkje kjem på trykk. Flora og Vågsøy – ein kommune - Kinn kommune!

Eller Sjinn kommune som eit klokt hovud skreiv om i siste nr. av Firdaposten. Ja, for dei unge av i dag, som jo skal arve denne kommunen, uttalar  kj-lyden som sj. Nei, dette var eit sidesprang.

Men altså Kinn Kommune! Kven var det no som kom på at namnet på denne kommunen skal vere Kinn?  Det utrulege svaret på det spørsmålet er at det var ein vågsøyværing som kom med forslaget. Då er neste spørsmål: Korleis kunne han kome på det? Er det for å få eit namn lengst mogeleg geografisk vekk frå Nordfjord for ikkje å bli minna om at dei er nordfjordingar og eigentleg høyrer heime i ein annan region? Eller kan  svaret på spørsmålet vere eit fjell som ligg på øya Kinn, som heiter Kinnaklova fordi det er kløyvd i to. Då får jo namnet ei meining, nemleg kommunen som er kløyvd i to.

Men kvifor hoppe over bekken etter vatn? Kvifor ikkje sjå seg ikring og finne ein stad og eit namn som illustrerar denne kløyvinga på ein endå betre måte, og som i tillegg kan gje assosiasjonar til prosessen med å få snekra i hop denne vanskapningen av ein kommune? Den ligg jo der, rett utanfor stovedøra, den har alltid lege der, i storm og stille, majestetisk, som ein elg i solnedgang: KLOVNINGEN!

Som gammal måløyværing, fødd nord i gate 1 i 1935, tillet eg meg altså å kaste inn eit framlegg i den fråverande namnedebatten, nemleg Klovningen kommune.

Når no Florø får administrasjonen i den nye kommunen, og nytt rådhus må dei ha, dei vil ha fleirtal i formannskapet og kystvegen skal gå over Terøya, ja, så er eg sikker på at dei vil unne Måløy eit namn som kan knytast til Vågsøy og omkringliggande herlegheiter.

PS. Ei bøn til politikarar i Bremanger kommune: No i desse tider, når alt går an, kan de ikkje sende ein søknad til han inn i Oslo med bøn om at Bremanger får slå seg saman med Hornindal kommune? Så får vi vere med dei til Møre og Romsdal, og vi er, om ikkje akkurat ute av syne, så i alle høve ute av sinn for tvangstankane til våre «gode» nabokommunar. Og namnet på den kommunen? Hornindal er jo litt tungvint (det er ikkje for ingen ting det heiter Honndalen i daglegtale), men kva med Hornelen ?