Denne leiarartikkelen skriven av redaktør Erling Wåge stod på trykk tysdag 8. mars.

- No må alle vere klare med gode prosjekt til bygginga startar

Torsdag var representantar for regjeringspartia Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre i Selje for å fortelje at dei endeleg er samde om å starte bygging av verdas første tunnel for skip. Dette er ein stor milepæl for eit unikt prosjekt som mange eldsjeler har kjempa for i mange tiår. Endeleg, vil mange seie. No startar på mange måtar siste sjarmøretappen på denne heilt spesielle tunnelstafetten. Det er no alle krefter må settast inn for å komme i mål. No må Selje kommune kaste seg rundt å få gjennomført ein ryddig og god reguleringsprosess. Dei som må vike grunn til tunnelen må bli behandla på ein skikkeleg måte. Selje kommune og Kystverket må finne gode løysingar slik at prosjektet ikkje blir forseinka eller i verste fall skrinlagt.

Vidare må ein få konkretisert dei mange ideane og prosjekta som har vore lansert både i Selje, i Vanylven og i Vågsøy for bruk av masse frå bygginga. No må ein jobbe for at det kan skapast gode ringverknader i og rundt Selje. Næringslivet i regionen må sette full gass for at gode prosjekt som har vore lansert og diskutert blir gjennomført.

Dette er ein unik sjanse for distriktet og kysten. Skal ein komme i mål med siste etappen så er det no, i dei årlege budsjetta framover, at det må løyvast statlege pengar til tunnelen. Dette blir kanskje den største utfordringa framover. Det er beinhard kamp om dei store nasjonale samferdsleprosjekta og samferdslepengane. Det er mange store pressgrupper som jobbar dag og natt for å komme dit der skipstunnelforkjemparane har kome no.

No håpar mange at tunnelen kan bli meir enn deler av ei festtale eller ei fager formulering i eit partiprogram. Dette kan bli eit stort løft. Dette er ei unik moglegheit.