– Ein kommune har ikkje råd til å la dei som ber heile kommunen på sine skuldrer mistrivst på jobb