Så har folket i Kinn talt i folkeavstemning, slik politikerne, herunder jeg selv, bad om. Slik jeg oppfatter de foreløpig kommentarene er det bred enighet om at det klare rådet et politisk flertall ønsket, har uteblitt. De som ønsker å fortsette kommunen («ja-siden») kan glede seg over å ha «vunnet» folkeavstemningen, med 49,1 % for å fortsette Kinn, mot 48,5 % for deling. Dette innebærer en ja-overvekt på 44 stemmer.

De øvrige tallene viser bl.a. dette:

* Når man ikke teller med de blanke stemmene har Vågsøydelen 59,2 % nei-oppslutning, mot 40,8 % ja. Tilsvarende tall i Floradelen er 43,8 % nei, 55,2 % ja.

* Valgdeltagelsen i nord er på 64,13 %, mens den i sør er på 46,65 %.

* Det er en svært stor del av stemmene i nord som er forhåndsstemmer, omtrent 62 %, mot vel 43 % i sør.

Alle skjønner at med et så klart nei-flertall i nord, sammen med klart høyest valgdeltagelse, vil ikke nei-siden oppfatte dette som et samtykke fra velgerne til å fortsette kommunen. I hele «valgkampen» før folkerøystinga har også ja-siden snakket veldig om at «en stemme er en stemme», mens nei-sidens retorikk går ut på at «det holder at én part ønsker skilsmisse». (Som familierettsadvokat kan jeg bekrefte det siste. Men heldigvis har mennesker retter kommuner ikke har.)

Man kan dermed konstatere at hadde det vært 45 nei-stemmer til, hadde delingsprosessen antagelig fortsatt. Nå er situasjonen en ganske annen.

Situasjonen i kommunestyret

Men en folkeavstemning er rådgivende, og det er kommunestyret som avgjør hva kommunen mener. Frem mot avstemningen har kommunestyret i denne saken hatt tre «fløyer»:

* De som er mot deling, og aldri har ønsket denne prosessen: Ap, V, Frp og KrF. Disse har hatt 17 av 39 stemmer. Etter Marie Jensens overgang fra SV til Ap midt i valgkampen, har de nå 18. Av disse er 15 fra Floradelen, 3 fra Vågsøy.

* De som er for deling, og har stilt til valg med dette som kampsak: Sp og R, med til sammen (rekordhøye) 11 av 39 stemmer. Av disse er 8 fra Vågsøy, 3 fra Flora.

* De «ambivalente» til Kinn, som ikke har gått til valg på deling, men likevel har konkludert med at folkeavstemningsprosessen bør gjennomføres: H, SV og MDG, med 11 av 39 stemmer, 10 etter Maries overgang til Ap. Av disse 10 er 5 fra Vågsøy, 5 fra Florø (tallene var 4-6 før jeg meldte flytting, men det er mindre relevant nå).

Så hva skjer nå, da?

Vel, så lenge Kinn kommune har 39 medlemmer, er kunsten å kunne telle 20 stemmer. Det er ikke grunn til å tro at verken klare ja- eller klare nei-folk vil endre sine standpunkt basert på folkeavstemningen.

Blant Ja-folkene er det etter min vurdering trygt å telle Høyres Vidar Grønnevik, som sjelden eller aldri har stemt for folkeavstemning, og som har talt klart for å fortsette med Kinn. Dette innebærer at det er 9 stemmer igjen, og om én av dem vil fortsette med Kinn, er flertallet på plass. Ut fra de signalene som er kommet fra Morten Hagen etter valget, er det grunn til å tro at alle de 5 «ambivalente» med base i Vågsøydelen i utgangspunktet (fortsatt) vil stemme for deling.

Det er dermed 1 av 4 stemmer, fra Floradelen, som må gå til ja-siden for flertall:

* Arlene Vågene, H

* Hanne H. Kristensen, H

* Jon V. Olafsson, SV

* Kine Nygård, MDG

Min vurdering er at minst en av dem, kanskje alle fire, kommer til å respektere 44-personersflertallet, samt de klare økonomiske prognosene, og stemme for å fortsette Kinn. Da er flertallet i kommunestyret på plass.

Om det gir kommunen den roen som har vært så etterspurt, fremstår imidlertid mer tvilsomt.