Rolv Petter Vetvik har skrevet dette lesarinnlegget:

Hva skal vi mene...

Selje og Eid har laget en kommune med Vågsøy som kile. Avtalen åpner for en fremtidig sammenslåing også med Vågsøy. Men da med Vågsøy bundet til pålen uten innflytelse på allerede inngått avtale. Vågsøy har nå to valgmuligheter:

1. Stå alene.

2. Slå sammen Flora og Vågsøy, med Bremanger som kile.

Vågsøy kan ikke slutte seg til bondefangeriet fra Eid/Selje. Vågsøy kan heller ikke stå alene. Eneste alternativ nå er å slå Vågsøy og Flora sammen. Jeg sier ja til dette, og håper at den nye Kinn kommune aktivt holder god kontakt med Bremanger. Tross alt er det håp lenger fremme om at Bremanger kan slutte seg til. Vi vil da kunne bo i en geografisk sammenhengende og normal kommune. Ved å stemme ja til Vågsøy/Flora er jeg også med på lage en kommune av Selje og Eid uten felles grenser. Den politiske plan om å binde Vågsøy til pålen mislykkes.

Selje og Eid vil alltid ha en kile mellom seg. Flora/Vågsøy kan arbeide for at Bremanger på sikt slutter seg til. Takket være barnslige politiske prosesser i Nordfjord kan resultatet bli at Sogn og Fjordane endelig får en kommune som fremstår som dynamisk og nyskapende, helt utilsiktet og ikke påtenkt. Bedre start kan en ny kommune ikke få. Jeg vil vi takke Selje og Eid som hjalp oss i Vågsøy, riktignok utilsiktet, til å skape en av Norges mest dynamiske kommuner. Kinn med Kannesteienen som kommunevåpen, og med et svært realistisk håp om at kilen mellom Vågsøy og Flora fort blir borte.