«Det er ikkje til å kome frå at vedlikehaldet ikkje har vore tilfredsstillande»

foto