Ordfører bør være vår fremste til å arbeide for innbyggerne sine fremtidige helsetjenester. I formannskapet 16.januar drøfta vi saka om at Helse Førde vurderer å redusere sine tilbud i Florø.

For ti år siden etablerte Helse Førde seg i Florø på Sunnfjord Medisinske Senter (SMS) i tråd med Samhandlingsreformen sine intensjoner. Kommuner og sykehus skal 1) samhandle tettere, 2) bidra til at innbyggere opplever sammenheng mellom tjenester og 3) utvikle tilbud sammen.

Helse Førde må også spare og går gjennom sine tjenestetilbud med kritisk blikk på hvordan effektivisere og samtidig utvikle kvalitet ut ifra dagens og fremtidens behov. Ganske likt det Kinn kommune står i.

Nedskjæring og kutt i tilbud er dramatisk og innebærer vanligvis at det legges politisk press på aktørene. I Høyanger gikk det fakkeltog for Tronvik før jul. Der står tilbud til rusavhengige på spill.

Hva gjør vår ordfører? På direkte spørsmål fra meg svarer han at han har ringt direktør Arve Varden uka før formannskapsmøtet. Her skal ordfører ha invitert Varden ut til Florø «i løpet av tidlig vår». Det kom etter hvert fram at vår ordfører har diskutert saka med ordførere i regionen, men om det forteller han kun at når Høyanger ber om støtte for Tronvik, så forventer Solheim-Olsen at Høyanger må engasjere seg for Florø. Det er kanskje rimelig det, men uttalelsen vitner ikke akkurat om en offensiv og samarbeidende ordfører.

Det siste året har vi i Florø fått PPT og barnevernstjenesten samlet på SMS og på samme måte som i Måløy, er mulighetene til tettere samhandling i kommunale tjenester til beste for barn og unge på plass. Jeg er veldig glad for dette. Å være under samme tak skaper nye muligheter. Men taket er ikke nok.

Vi er ikke trygge for at tjenestene til BUP og familievern forblir som nå. Disse tilbudene er ikke omtalt i Helse Førde sin vurdering. Jeg forventer at ordfører engasjerer seg og ser fram til formannskapet 1.februar. Hva skjer med BUP sine tilbud i Florø? Hvordan er samhandling mellom kommunen sine tjenester og helseforetaket for barn og unge? Hvordan ønsker ordføreren å bidra til at helsetjenester utvikles videre der SMS-senteret tilbyr felles lokasjon og er grunnmuren vi har å bygge på.

Hva vil Bengt Solheim-Olsen gjøre?