Du les no ein leiarartikkel som uttrykker Fjordenes Tidende si meining.

Det var mange som pusta letta ut då vi fekk vite at Vestland fylkeskommune likevel ikkje legg ned restaurant- og matfaglinja ved Måløy vidaregåande skule. Tilrådinga frå administrasjonen i fylkeskommunen var at restaurant- og matfag ikkje skulle starte opp komande skuleår. Denne meldinga kom 1. april, og fleire trudde det var ein aprilspøk. Det var det ikkje, og vi fekk dei følgande dagane vere vitne til stor mobilisering for å synleggjere kor viktig denne linja er for heile Nordfjord.

Når ein ser at det er fare for at noko veldig gale kan skje der framme, gjeld det å handle fort. Heile bransjen samla seg og stod opp for linja. Restauranteigarar, kokkar, servitørar, kjøkensjefar og landslagskokkar fortalde kva linja hadde betydd for dei då dei var elevar der, og ikkje minst kor viktig linja er for bransjen i dag. Ei nedlegging ville gjort det vanskeleg for alle som no satsar for fullt på å bygge opp nye restaurantar i Nordfjord.

Trugsmålet frå fylkeskommunen samla også lokalpolitikarane frå fleire politiske parti i Kinn. Lokalpolitikarane sende ei klar melding til fylkespolitikarane sine om kva negative konsekvensar det ville få om ein ikkje starta opp linja. Her stod lokalpolitikarane samla, på tvers av parti, for å kjempe for den lokale kokkelinja.

Grunnen til at linja først vart forslått nedlagt var låge søkartal. No har Hovudutval for opplæring og kompetanse bestemt at linja likevel skal startast opp med halve grupper. Men jobben er ikkje over. Restaurant- og matfaglinja er heilt avhengig av elevar som ynskjer å ta denne utdanninga. Ein må sikre seg at ikkje linja kjem i fare igjen. Her har både skulen, bransjen og lokalsamfunnet ei viktig oppgåve framover. Skal ein lukkast med dette, må ein spele på lag og samarbeide om rekrutteringsjobben.