Dette innlegget er skrive av Finn Eikrem fra Svelgen og stod på trykk i Fjordenes Tidende 6. oktober.

Ap-ordførere i Sanners fotspor

Ordfører Maurstad i Vågsøy kommune var tidligere ute i media og fortalte at Vågsøy ville bestemme selv om de ville være med på sammenslåing av kommunen med Florø. Dette som et tilsvar på et innlegg fra en Kinn-motstander.

Når så Bremanger har sagt nei til sammenslåing, er det å forvente at dette blir respektert på lik linje. Derimot så har Florøs ordfører enda ikke forstått Bremangers ønske om å stå aleine. Han inviterer til debatt omkring kommunesammenslåing i Firdaposten den 26/9-17.

En Ap-ordfører som like før stortingsvalget gikk ut i media og roste høyrekreftene. Det siste utspillet fra Teigen i så måte, er hyllesten av Venstres representant Åge Senneset, fordi Senneset uttalte i media at politikerne i Bremanger ikke har gjort jobben sin.

Politikerne i Bremanger har fulgt folkemeningen om å stå aleine, så demokratiet har så lang vært fulgt. Dette burde andre representanter i kommunestyret merke seg.

I sitt innlegg i Firdaposten den 26. september i år kom Teigen med en rekke negative ting som vil skje med Svelgen og kommunen ved å stå utenfor. Teigen peker på at brannsjefen kan sitte i Sogndal, tannlegekontoret kan forsvinne, lensmannskontor kan forsvinne, ambulansen, fraflytting, tap av arbeidsplasser? Alt dette blir brukt som argument og skremsel for at Bremanger og Svelgen skal si ja til kommunesammenslåing. Det er derfor forunderlig at en Ap-ordfører ønsker å gå i Høyre-Sanner sine fotspor.

Høyre har alltid vært et parti for rikfolk og bedrestilte. Høyre ønsker at inntjening og besparing av eventuelle kommunesammenslåinger, skal brukes slik Høyre har disponert budsjettet sitt alltid.

I Kjell Magne Bondeviks tid som statsminister ble det overført 25–30 milliarder til de som har mye fra før. Som takk for dette fikk handelsstanden i Molde blant annet satt opp en statue av Bondevik i sentrum av Molde.

Ved siste stortingsvalg fikk Senterpartiet mange nye velgere, også i Bremanger. Dette viser at folk ikke ønsker utarmingen av egen kommune.

Ordfører Teigen peker i sitt innlegg også på at det ikke er Førde og Florø som trenger sammenslåing mest, men de små kommunene som har mest behov for dette. Når så Florø ikke har noen fordeler ved å slå seg sammen, hvorfor er det da slike utspill i media omkring Bremangers standpunkt. Dette er på grensen til respektløs påvirkning og en politikk som mange har merket seg.

Når Teigen blir spurt konkret om hvilke positive ting en sammenslåing vil bety, av for eksempel ny industri, nye arbeidsplasser og lignende, svarer han at det kan han ikke si noe om fordi man ikke vil snakke med Teigen om dette. Istedenfor nye og konkrete ting som vil skje ved å slå seg sammen, blir luftige honnørord brukt for å få en velvilje til sammenslåingen.

Selv om Ap-ordfører Maurstad i Vågsøy går hånd i hånd med Ap-ordfører Teigen, kan det se ut som at hun respekterte Bremangers syn om sammenslåing.

Det er ikke flertall for tvangssammenslåing i Stortinget, det ser nå også ut til at KrF-Hareide har valgt å gå ut av regjeringen. En mindretallsregjering som da blir følgene i nye fire år, må settes på prøve fra lokalt hold og partier.

En fastlegeordning for den 5. legen i Bremanger har med helsetilstanden i kommunen, og en sikker legevaktordning å gjøre. Til slutt er det ønskelig at Ap-ordfører Teigen i Florø vil sette seg inn i alt det positive som har med ny industri, steinbrudd, smoltanlegg i Kalvåg og Elkem som alle vil gi sikre arbeidsplasser i Svelgen og Bremanger.

Finn Eikrem