Kinn og folkeavstemning

Det er med forundring at vi kan lese i dagens avis at det er nesten ikke er mulig å holde folkeavstemning innen fristen som departementet har satt til 1. september på en forsvarlig måte. Det ser ut til at adm. og en gruppe av kommunestyrerepresentanter ønsker å dra denne saken ut i tid slik av det går 4 år til før det kan bli en evt. deling.

Vi hadde en underskriftskampanje om folkeavstemning som var avsluttet 20. januar og levert til kommunen like etterpå etter «vasking» av listene. Der var over 1600 som skrev under kravet.

Dette har ingen av initiativtakerne fått tilbakemelding på fra kommunen, heller ikke har dette blitt tatt opp som sak eller informert om fra administrasjonen. Det er lenge siden slutten av januar og adm. har hatt rikelig med tid til å vurdere saken. Alle er godt nok informert om hva saken går ut på og det er derfor unødig tidsbruk å gå om en innbyggerhøring og dra ut tiden.

Det er ikke for sent å holde folkeavstemning før fristen 1. september, men da må en handle og ikke trenere saksbehandlingen. Der er så stor frustrasjon at en må få avklart delingsspørsmålet så fort som mulig.

Etter folkeavstemningen er holdt må en raskest mulig behandle saken for å holde fristen. Det må forventes av kommunestyret følger flertallet i avstemningen, enten det blir ja eller nei til deling. Håper med dette at uenigheten kan bli avklart snarest, slik at kreftene kan arbeide mot samme sak.