Kommunestyremedlem i Vågsøy, Geir Oldeide (Raudt), har skreve dette innlegget:

Skuffa over Venstre?

Har du fått med deg at Vågsøy Venstre no vil legge ned skular i kommuna? I saka om oppussinga av Holvik barnehage gjekk Venstre inn for Høgre sitt forslag om å legge ned skulen i Holvik og gjere heile bygget om til barnehage. Det må jo vere ein del folk som syns dette ikkje er heilt greitt for å seie det mildt.

Eller kva seier du Liv Henjum? Venstre har jo alltid vore eit av partia i Vågsøy som har stått for ein desentralisert skulestruktur og kjempa mot å legge ned skular berre for å spare pengar. No veit ikkje eg om Venstre for to år sia gjekk inn for den Oppvekstplanen som då vart vedteken i kommunestyret. Det kan dei kanskje svare på sjølve.

Den slo fast at noverande skulestruktur skal stå fast fram til 2024. Men dei har i alle fall lova i programmet dei gjekk til val på at dei skulle bygge politikken sin i denne perioden på den vedtekne planen. For å sitere det som står i programmet deira under punktet Bu og oppvektsmiljø: ” bruke kommuneplanen som redskap for bustadbygging i kommunale og private bustadfelt”.

Ein bør kanskje også kaste eit blikk på ei av hovudoverskriftene i programmet der det heiter: ”Fokus på BEVARING av det vi har”. Her går altså Venstre på tvers av det dei har gått til val på.

Det er jo for så vidt ei streit sak å endre standpunkt dersom ein får nye opplysningar og argument som syner at ein har teke feil tidlegare. Ei ærleg sak dèt. Og Venstre har sikkert mange andre gode saker å samle røyster på i framtida.

Men dersom du er oppteken av å bevare skular i bygdene våre skal du ikkje røyste på Venstre lenger. Den tida er forbi.