Styremedlem Geir Ove Refvik i Nei til Kinn har skrevet dette leserinnlegget:

«Kinn - sluttord fra min side»

Da det ble bestemt at det skulle være folkeavstemning om Kinn, syntes jeg det var lenge til. Men, vi vet alle at tiden flyr, og nå er det bare dager igjen.

I tiden som har gått har det dukket opp stadig flere millioner, i titallsklassen, som ikke har vært dekket inn i den nye kommunen, og som nå må tas over drift. Bare utjevning av de store lønnsforskjellene vil føre til at kommunen ikke har annet valg enn å vedta en kraftig økning i eiendomsskatten. Dette er allerede lagt inn i skyggebudsjettet til prosjektrådmannen.

Selv medlemmer i fellesnemnda sier nå at kabalen med mer 14 kommunalsjefer og delt kommunesenter aldri burde vært vedtatt.

Politikk er ikke enkelt, men er det virkelig nødvending å gjøre det så komplisert? Denne prosessen burde vært stoppet på et langt tidligere tidspunkt. Foreløpige konsekvenser er at Bryggja ville skilles, og ble det. Vågsøy i Kinn vil være maksimalt 1/3 av befolkningen, i tillegg langt unna det egentlige kommunesenteret. Nå vet vi også at det er generelt lunken interesse fra dagens politikere til å fortsette i Kinn, på grunn av belastning, hvordan vil det utvikle seg videre? Det finnes utallige eksempler på hva kjøttvekten vil utgjøre, er vi virkelig så naive at vi må oppleve det for å skjønne det?

Vågsøy vil klare seg fint alene. Det er 250 andre kommuner på Vågsøy sin størrelse, elle mindre, som får stå alene. Folketallet i disse 250 kommunene er langt over 1 million, mer enn stort nok til at disse kommunene ikke vil være offer for utarming, slik mange tror vil skje når man står alene.

Næringslivet i Måløy har vært gjennom store strukturendringer i bla fiskeforedlingsindustrien, og har de siste årene markert seg sterkt innenfor teknologi og andre næringer. En kommune med vekst, både i folketall og økonomi. Slikt gir identitet og vil gjøre oss enda sterkere de neste årene.

Det blir sagt, trodd og ment mye. Kanskje altfor mye, men jeg er av den bestemte mening at vi i Vågsøy vil tape mye på å bli Kinn, veldig mye. Økonomi og svekkelse av demokrati er de åpenbare grunnene til det.

Vi bør stå alene inntil videre, så får det danne seg et nytt klima som finner ut om vi skal forbli alene, sammen med 250 lignende og mindre kommuner, eller søke noe nærmere. Det vil skje forandringer hos våre naboer også, de neste årene. Nye koster vil feie annerledes, det samarbeidsklimaet som nå er skadeskutt, vil kunne repareres.

Jeg vil takke Høyre for at de fikk gjennom at det skal være folkeavstemning. Samtidig vil jeg utfordre blant annet Høyre på veien videre, og tenke litt høyt. Jeg legger til grunn at den sterke nei-andelen vil vise seg igjen i folkeavstemningen. Jeg antar også høy valgdeltagelse, den generelle interessen tyder på det.

Et tydelig svar fra folket må derfor aksepteres gjennom at de folkevalgte søker Stortinget om reversering. Vi vet at Venstre og Ap ikke automatisk sier ja til det, men utfordrer Høyre på å sørge for at dette skjer på samme måte som de ordnet folkeavstemning.

Gevinsten vil være formidabel ved neste kommunevalg i 2019. Et veldig skadeskutt Venstre og Ap har ikke så mye mer å tape, et eget Vågsøy vil fra høsten 2019 kunne bli blått, veldig blått.

Det har vært arrangert folkemøter i Deknepollen, Raudeberg og i Måløy, for å involvere innbyggerne, og ta de med på råd. Jeg husker godt hva Ap-politiker Kupen sa fra talerstolen da folkeavstemningen ble vedtatt. Han harselerte med at det kun var 300 personer i fakkeltog kvelden før møte, når det var 1.500 personer som hadde skrevet under listen.  Vel, på de tre folkemøtene som er avholdt, har det totalt vært 180 personer. Er det et tall som beskriver den generelle ja-interessen for Kinn i Vågsøy? 11. juni får vi svaret.

Til slutt vil jeg ta med noen ord fra min kones «gamletante.» Tante Billa er en kjent figur i Måløy miljøet, med sin klokskap og tydelige meninger. Hun blir 98 år 11. juni og jeg vet hva hun ønsker seg.

Den 11. juni er, fra gammelt av, også kalt «fandens dag.» Det var den dagen formynderiet krevde inn skatter fra folk, derav navnet.  At folkeavstemningen faller på denne dagen er nok tilfeldig, men jeg drar parallellen likevel.

I en av mange diskusjoner med Tante Billa om Kinn, kom vi inn på aspektet med avstander. Da var det at hun kom med de treffende ordene, som jeg siterer, «det er så gale, avstanden er så stor at det er både himmel og hav imellom oss.»

Kloke ord fra en klok dame.

Godt valg, stem nei til Kinn.