«Vi reagerer kraftig på Høgre og Sp sitt forslag om å legge ned legekontora i ytre»

foto