Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 31. mars.

– Må andre gripe inn?

Problema med ferjene i Nordfjord skapar problem for mange reisande. Måndag i denne veka var ferja Årdal som trafikkerer Lote–Anda ute av drift i nesten 20 timar før det kom reserveferje. Det skjedde berre dagar etter at ferja var ute i fleire timar med tekniske problem.

Lote–Anda er det viktigaste sambandet i Sogn og Fjordane. Det er brukt av folk som pendlar mellom Eid og Gloppen til jobb og skule, og reisande og transportørar i eit langt større område både sør og nord for Nordfjord.

Problema starta då ferja Lote vart bytta ut med Årdal i 2015. I 2012 var det berre 10 kanselleringar med Lote. I fjor var det 112 kansellerte avgangar med Årdal. Dei to første månadane i år har Årdal kansellert 56 avgangar. Det har fleire gonger vore sagt at det skal vere reserveferje i nærleiken. Spesielt viktig er dette når det er berre ei ferje, og denne ferja i tillegg er forfølgd med problem. Så langt har det teke mange timar å få på plass reserveferje. Det er lang omkøyring, anten via Stårheim–Isane eller Stryn og Utvikfjellet, så det er problematisk når eit så viktig samband blir innstilt så ofte. Folk kjem seg ikkje dit dei skal, på jobb eller til møte, og varetransport stansar opp.

På sambandet Molde–Vestnes går det tre ferjer. Får ei av desse ferjene problem, så blir det ikkje full stans, berre litt forseinkingar når det berre er to ferjer. På Lote–Anda blir det full stans. Trass massiv kritikk seier leiinga i Fjord1 at det ikkje er aktuelt å byte ut problemferja Årdal i år, før dei to nye ferjene som skal gå her er på plass etter nyttår. Det er det mange som ikkje kan leve med.

Klarer ikkje Statens vegvesen og Fjord1 å rydde opp og syte føre at alle dei tre sambanda i Nordfjord har normal drift, så må nokre over dei gripe inn.