Debatt

«Sure oppstøyt frå ein gamal grinebitar?»

foto
Denne kommentaren er skriven av Øystein Sandøy og er ein del av Stemplar ut-spalta i Fjordenes Tidende på fredagar. Foto: Erling Wåge