«Det er viktig at det er mogeleg å drosje som levebrød»

foto