– Det er viktig å stå på for å få utdanningstilboda ein treng til distrikta