«Stopp avgiftsgaloppen mot fiskerinæringen. Dette vil ramme kysten og fiskeriene hardt»

foto