«Pensjonistforbundet demonstrerer for rettferdig pensjon»

foto