«Blir rehabiliteringssenteret lagt ned vil det vere ei katastrofe for enkeltpasientar»