«Vindindustri på Bremangerlandet - eit av landets mest konfliktfylde prosjekt»