«Eitt av mine store julegåveynske er at kommunestyret finn millionane som skal til for å kome i gang med reparasjonar og vedlikehald på kyrkjene våre»

foto