– Skal ein lokke folk til sentrum og skape vekst, så må det vere aktivitetar som lagar liv og røre

foto