Om Kinn kommune deles i to mindre kommuner vil det bli en styrke for lokaldemokratiet, skal vi tro Nils Myklebust (Sp) og flere andre som over tid har ivret for å rive opp det som i dag er Kinn kommune. Jeg mener de tar feil.

Nils Myklebust skriver blant annet: «Vi ynskjer ei deling fordi at vi då vil få ein heilt annan nærleik mellom dei framtidige politikarane i Vågsøy og Flora og innbyggjarane. Dette vil også gjere seg gjeldande innan i blant administrasjonen. Slik det er i dag så blir det gjort vedtak som omhandlar både område og bygder som ein knapt har visst eksisterte, langt mindre kjenner folk i, dette kan umogeleg vere ein fordel, men er ei stor ulempe.»

Som leder for de to politiske utvalgene som arbeider med reguleringsplaner og byggesaker, vil jeg hevde det motsatte av Myklebust: Når naboer står mot hverandre i beinhard konflikt og det skal tas vanskelige avveininger av politikerne, så er det ofte en fordel med litt distanse. Jeg opplever at alle folkevalgte i de to utvalgene (der Rødt, Sp, Høyre, Ap, Venstre og MdG er representert) engasjerer seg i saker i hele kommunen, også i den «nye» kommunedelen. Det samme opplever jeg fra de ansatte i administrasjonen. Litt større forhold er positivt på mange fagområder. Når du skal ringe barnevernet og varsle om vold i nære relasjoner hos naboen vegg i vegg, tipper jeg alle involverte vil foretrekke at det ikke er naboen like over veien som tar telefonen.

Skal vi ta deg på ordet, Nils, så er det vel ikke nok å gå tilbake til Flora og Vågsøy (minus Bryggja)? Da er vel selv langstrakte Flora, med alle sine øyer, for stor? Mange steder det bor folk i kommunen vår har over mange år (før Kinn) dessverre stått uten direkte representasjon fra sin øy/grend i kommunestyret i Vågsøy og i bystyret i Flora. Var ikke det utfordrende, Nils? Er det demokrati når jeg representerer en velger fra Askrova i min gamle kommune, men ikke demokrati når jeg representerer noen fra Raudeberg?

Det blir stadig mer tverrfaglig komplekst å drive en kommune, enten det er velferdsproduksjon eller reguleringsplaner. På mange samfunnsområder må kommunen forhandle med staten for å utvikle kommunen som lokalpolitikerne vil, for eksempel innen arealplanlegging. Det er klart at en stor kommune med en større organisasjon har større evne til å ikke bare vedta en vilje, men faktisk gjennomføre denne, enn mindre kommuner som sliter med rekruttering og fagmiljø.

En annen side av lokaldemokratiet er også at en større kommune får mer tyngde når den skal kjempe om sin del av kaken, enten det er staten eller fylkeskommunen som fordeler skattepenger til samferdsel eller arbeidsplasser. Der er det en kjensgjerning at kysten har tapt terreng over år, enten finansministeren er fra FrP eller SV, eller kommunalministeren er fra Høyre eller Senterpartiet. De vi konkurrerte med før har forent krefter og blitt større og mer profesjonaliserte. Også derfor er det viktig at kysten klarer å samle seg og at Kinn består.