«Det store sviket mot Selje: Innbyggjarar i Stad kommune ynskjer politisk styring, ikkje at byråkratane bestemmer kvardagen vår»

foto