Erna og demokratiet

Erna, kva har du gjort?

Har du gøymt deg bort?

Vi høyrer og les om deg

Om kva skjedde på din veg

Du sit med flest aksjar i han

Som i 8 år var din handelsmann

Medan du styrte Noregs bo

Du ikkje noko heime forsto?

Ikkje eit ord slapp ut av deg

Om noko frå din jobb sin veg

Til han som kjøpte og selde

Er det dette du har å melde?

Rett opp din veg – stå fram

Ta ditt ansvar for Noregs land

Det lukter at du var inhabil

Kan du leve med vår sterke tvil?

Du har enno ikkje innrømt stort

Men vi ser kva du kan ha gjort!

Erna, rydd no din politiske sti

Det står om vårt alles demokrati.