– Blir det færre NAV-kontor, blir det utfordrande for mange