Selje Bygdeutviklingslag ser med stor uro på tilbudene ved Måløy vidaregåande skule, som Vestland fylkeskommune ønsker flyttet og kuttet. Dette selv om vi prinsippmessig bør holde fokus innenfor egne kommunegrenser. Det er mange elever fra Selje og ytre del av Stad kommune som har Måløy vidaregåande skule som førstevalg ved søknad til videregående.

Å flytte 1/4 av elevene, vil medføre betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet. Ved nedskalering av tilbud og plasser ved Måløy vidaregåande skule, vil ungdommene i vår del av kommunen få færre valgmuligheter og miste muligheten ved å bo hjemme og dagpendle. Det er heller ingen direkteforbindelse med buss fra Selje til Nordfjordeid som samsvarer med skoletidene.

Tilbudene som Måløy vidaregåande skule i dag har, gjør at våre ungdommer kan bo hjemme lengre. Dette er viktig for lokalsamfunnet vårt, der ungdommene bidrar på mange forskjellige måter. Den sosiale strukturen er limen i våre lokalsamfunn. Fra 1 mai skal «kystekspressen» gå mellom Selje-Måløy-Florø. Denne ruten vil også gjøre Måløy vidaregåande skule mer sentral i skolevalget våre ungdommer skal ta. I lang tid har lokalt næringsliv jobbet tett med Måløy vidaregåande skule, for å sikre fremtidig sysselsetting og økt kompetanse lokalt. Elever får seg lærlingplasser i bedrifter, og løfter og utvikler disse fremover. Vi trenger lokal deltakelse i videregående utdanning og et godt kompentansenivå i det lokale samfunnet.

Selje Bygdeutviklingslag kan ikke akseptere en nedbygging av Måløy vidaregåande skule. Vi frykter en nedadgående spiral med tap av utdanningsmuligheter, arbeidsplasser og lokal vitalitet.