Reisebrev fra Færøyene

På besøk hos færøyske oppdrettere og politikere denne uken har vi hørt om et velfungerende samarbeid mellom næringsliv og regjering. I vårt nordiske naboland Færøyene, midt i Atlanterhavet, gjør næringen og regjeringen noe så selvsagt som å snakke sammen – før nye skatter innføres. De har diskutert ulike innretninger og modeller for å innkreve en merskatt fra havbruket.

Selv om de er uenige om noe, har de vedtatt en skattemodell tilpasset næringen, og i dag bidrar færøysk havbruk med store beløp til det færøyske storsamfunnet gjennom en egen versjon av den norske produksjonsavgiften.

I Norge har statsminister Støre og finansminister Vedum helt ut av det blå foreslått en dramatisk skatte- og avgiftsøkning på norsk havbruk på toppen av det som allerede fins – uten å se ulike skatter i sammenheng, og uten å ta seg tid til å høre på næringen som blir rammet. En næring som er Norges største eksportnæringen etter oljen og særdeles viktig for svært mange samfunn langs kysten.

Resultatet av en slik beskatning av en verdensledende industriklynge i kyst-Norge vil resultere i at investeringer for flere titalls milliarder i lønnsomme jobber stopper helt opp, produksjonen av sunn sjømat stagnerer og fremtidsutsiktene i mange kystsamfunn forverres.

Det dramatiske skatteforslaget fra regjeringen innebærer en storstilt inndraging fra kyst-Norge til staten samt at lokalt eierskap og verdiskaping langs kysten forvitrer. For våre partier er denne måten å drive politikk på helt uhørt og respektløst. Vi forventer at regjeringen lytter til høringsinstansene og næringen som ber om at alternative skattemodeller utredes før Stortinget bestemmer seg.

Sinnet, fortvilelsen og mistilliten som nå brer om seg langs kysten etter regjeringens forslag om å skattlegge havbruket særdeles hardt, må tas på alvor. Forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet har endret distriktsdebatten i Norge til å handle om mer enn overføringer til landbruket og gratis ferje. Den handler om stabilitet og forutsigbarhet for alt næringsliv – både i bygd og by, og den handler om å finne innretninger og nivåer i skatte- og avgiftspolitikken som gjør at arbeidsfolk beholder jobben og næringslivet tør satse og vokse videre.

Nå må Senterpartiet og Arbeiderpartiet våkne. De har fått en gyllen mulighet til å tenke seg godt om. Gjør de ikke det, vil distriktsdebatten eskalere og kløften mellom bygd og by vil vokse seg større. Det er det siste Norge trenger akkurat nå, i en tid hvor vi mer enn noen gang er avhengige av hverandre.