«Siste håp er at dei folkevalde i kommunestyret ser at dette må grundigare utgreiast»

foto