«For å gjere det heilt klart, meiner Raudt at Russland sitt angrep på Ukraina er folkerettsstridig og må fordømmast»