«Eg er ein av dei som er så heldige at eg snart kan klimaflykte»