Debatt

«Politikk er så mykje meir enn å seie nei»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Mona Kjerpeseth, Bremanger. Illustrasjonen viser korleis dei 19 vindturbinane plasserast på fjellet mellom Dalevatnet og Oldeide. Det skal byggast 12 km veg som blir 5 meter brei. Vegen inn til området startar på nordsida av Oldeidetunnelen. Foto: Bremangerlandet Vindpark