– Vi er berre nøydde å få ei balansert avtale med britane. Vi kan ikkje få fleire «bureaucratic cock-ups»