«Ingen ting vil glede meg meir enn om Jacob Nødseth har rett om arbeidsgjevaravgifta»