– Kjem det ikkje tunnelmillionar i statsbudsjettet, så er det eit gedigent løftebrot

foto