«Selvfølgelig må ett av de regionale kystpilegrimssenterene ligge i Selje, ved Selja»

foto