Når størrelsen teller

Hvis størrelsen ikke teller, hvorfor har da gamle Vågsøy blitt akterutseilt, oversett og tilsidesatt av krefter utenfor kommunen i en årrekke? Sannheten er at det er utenfor kommunegrensen at rammene for velferdsstaten blir satt. Det er på kommunenivå den skal realiseres og skreddersys til lokale forhold. Med andre ord, størrelsen på Kinn (ca. 20.000) gir både økonomiske muskler og gjennomslagskraft når ressurser, materielle, humane eller økonomiske, skal innhentes og/eller fordeles.

I Sogn og Fjordane fylke har skjevdelinga vært tydelig i mange år. Den politiske tyngdekrafta, leda av Ap og Sp, har vært inne i fjordarmene våre og ikke på kysten. Det bør være nok å minne om Europaveien innom Førde, og forskning på oppdrett som ble lagt til Sogndal.

Og sentralsykehuset, hvor ligger det? Den som ikke har sett hvor makta lå, må ha vært blind eller en struts.

Snart blir vi sikkert invitert til å gi vår stemme for eller imot Kinn. Men for eller imot hva? Hva er alternativet. Hvis revisjonistene tenker at vi kan gå tilbake til slik som det var. Så er det bare å huske størrelsen: ca. 5.500 gir en svak posisjon i de maktstrukturene som teller, og overføringer fra staten blir redusert, bl.a. på grunn av folketallet og mindre areal.

Vi kommer neppe til å ha økonomi til ny Skram skole, men kanskje et påbygg på Skavøypoll skule. Vi må nok sikkert også nøye oss med én kirke på øya. Basseng? Glem det. Og kvantiteten og kvaliteten på tjenestene blir vanskelig å opprettholde. Eller skal vi kjøpe tjenester fra andre kommuner og dermed redusere den politiske styringa?

Men kanskje revisjonistene har tenkt å tette huller med økte avgifter/lokale skatter?

Ikke vet jeg, for revisjonistene har ikke kommet med noe alternativ som kan diskuteres.

Det er den eneste reale måten å gå til valg på. Altså at vi har reelt valg mellom ulike alternativ.

Å gå ensidig til valg uten alternativet, ensidig oppløsning av Kinn er uansvarlig overfor borgerne og en veldig sløsing med humane ressurser. Hva koster byråkrattimene? De som skal utrede og lage innstillingen? Hundre tusenvis, en million eller to?

Men, la gå, «koste hva det koste vil» er visst holdninga til Kinn-motstanderne når de nå legger opp til en hasteutredning. En utredning de selv i ettertid kan kritisere fordi det var et hastverksarbeid. Hastverk er og blir lastverk.

Departementet la opp til en utredning med grundig analyse. Grundighet blir det neppe tid til, men informasjonen derfra hadde vært relevant for mitt valg. Nå har jeg ikke noe valg, og kommer derfor neppe til å stemme.

Et hvert valg må baseres på kunnskap, og ikke kun på følelser. Jeg innrømmer gjerne at det hadde vært best med en geografisk sammenhengende kommune, og å legge ned kjøkkenet i Måløy var en politisk tabbe.

Men ut over det, synes jeg Kinn er en rimelig suksess. Håndteringa av pandemien var superb, og neppe mulig uten et solid fagmiljø.

Flere kommunale tjenester har også blitt mye bedre, til tross for pandemi og stadig kritiske stikkpiller fra mennesker som har lite politisk erfaring og kunnskap om beslutningsprosesser utenfor gamle Vågsøy.

I mine 20 år som politiker har jeg aldri opplevd maken til det revisjonistene i og utenfor kommunestyret har prestert av surmaget kritikk og negativ vinkling på saker og saksgang. Ja, ja, «den som leter, han skal finne» heter det visst i ei bok. Men det er bare negativt for kommune sitt omdømme, for kommunestyret som politisk forum for styring og for lokaldemokratiet.

Jeg kan også finne, men legger heller vekt på at vi har gode tider og mange av oss har stor framtidstro.

Som storbruker av tjenester har jeg fått de tjenestene jeg har bedt om innen rimelig tid.

Til deg som er mot Kinn. Spør deg selv, hvilke kommunale tjenester får jeg og hvilke tjenester trenger jeg, men ikke får? Blir det bedre i en liten kommune? På hvilken måte blir det bedre?

Det er dette som er relevante spørsmål for meg som borger i kommunen.