«Vi har ein tydeleg plan for korleis ei ny regjering kan styrke kommuneøkonomien»

foto