– Gje ungdommen ein sjanse til å bli betre kjent med det som kan bli ein framtidig arbeidsplass

foto