Debatt

– Om ein vil at folk skal bu i heile landet, må styresmaktene ta rekninga for at folk skal kunne gjere nettopp det

foto
Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 26. oktober. Foto: Erling Wåge