Bjarne Jensen har sendt dette leserinnlegget som et svar til leserinnlegget «Replikk til pensjonert professor» av Rolf Petter Vetvik:

«Utvikling i folketall og arbeidsplasser i Vågsøy de siste ti år»

Rolv Vetvik hevder i en replikk til mitt innlegg om det er fordelaktig for Vågsøy å slå seg sammen med Flora, at jeg bløffer om utvikling i folketallet. Dette har vi sikker statistikk om. Faktum er at folketallet i Vågsøy hadde en nedgang fra 6.479 i 2000 til 5.998 i 2007.  Men de siste ti årene har folketallet i Vågsøy vært stabilt på litt over 6.000 innbyggere. Altså er nedgangen snudd til et stabilt folketall de siste ti årene. Det skrev jeg også i mitt innlegg. Selv ikke Vetvik kan bestride disse tallene. Men det er fint at Vetvik gjør det mulig for meg å vise utviklingen litt mer detaljert.

Den viktigste årsaken til den negative utviklingen i folketallet i Vågsøy de første årene etter 2000 var at antall arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor sank fra 2000 til 2006. I privat sektor fra 2.503 arbeidsplasser i 2000 til 2.185 i 2006. Siden har dette tallet også vært stabilt på cirka 2.200 arbeidsplasser. Hovedårsaken til nedgangen i arbeidsplasser i privat sektor på begynnelsen av 2000 – tallet var nok strukturrasjonalisering i fiskeforedlingsindustrien. Det er godt gjort at Vågsøysamfunnet har snudd den negative utviklingen til stabilitet.

I offentlig sektor sank antall arbeidsplasser fra 800 i 2000 til 708 i 2006. Fra 2006 til 2016 økte antall offentlige arbeidsplasser igjen, og i 2016 er tallet 847. Kilden for disse tallene er Telemarkforsknings rapport. Når rådmannen i Vågsøy i kommunestyret hevder at antall arbeidsplasser i Vågsøy er redusert de siste årene så er det feilinformasjon. (Telemarkforsknings rapport Tabell 5).

Befolkningsutviklingen i bysenteret Måløy har vært mer positiv enn for Vågsøy sett under ett. Her har folketallet fra 2000 til 2007 vært stabilt på 3.000 innbyggere. Fra 2007 til 2017 økte folketallet i Måløy fra 3003 til 3252; dvs. en årlig vekst på 0,5 prosent. Bysenteret Florø hadde samme vekst i prosent som Måøy de siste 10 år. Måløy er som bysenter omkring en flott havn et attraktivt senter for boliger. Det har positive utviklingsmuligheter slik en kan se det i mange av kystbyene våre. Dette er et av Vågsøys viktige utviklingsmuligheter.

Det overrasker meg at de sterkeste pådrivere for Kinn svartmaler utviklingen i Vågsøy og Måløy. Mangler de rasjonelle argumenter for sitt syn? Det som særpreger nesten alle våre flotte kystbyer er sunn patriotisme fra innbyggernes side og en voldsom ståpåevne for å skape utvikling.

Vetvik mener også at eiendommer i Måløy er så lite verdt at de vil beholde lavere eiendomsskatt enn i Flora. Der tror jeg rett og slett at Vetvik vurderer feil.